Канатица Център Представяне (из Устава)


Канатица Център Представяне (из Устава)


Канатица Център е неправителствена организация с идеална цел, създадена под формата на Читалище по закона за българските Читалища през 2017 година в град София.


Чл. 4 Основни цели на читалището са:

- Запазване на обичаите и традициите на българския народ
- Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание
- Развитие и обогатяване на културния живот
- Развитие на социалната и образователната дейност
- Разширяване на знанията на гражданите за постиженията на науката, изкуството и културата

- Приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата.


Приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕЧл. 5 Средствата, с които читалището ще постига своите цели са:
- Организиране на школи, кръжоци, курсове, празненства, концерти, чествания и младежки дейности
- Събиране и разпространяване на знания за родния край
урежда и поддържа онлайн библиотека като част от създаване и поддържане на електронна информационна мрежа
- Предоставяне на компютърни и интернет услуги
- Осъществяване на национален и международен културен обмен с организации със сходни цели и интереси

Образователно културен център "Канатица" е последният проект, по който работя. Той се основа под формата на ново читалище в град София. В него ще се провеждат събития, свързани с изучаване на българската традиция и култура, обучителни семинари за лична работа и релакс, лекции посветени на прородосъобразния начин на живот. Приоритет в дейността ни са образованието и нуждата от популяризирането на неформалните методи на обучение и прилагането им в съвременна среда.


Понастоящем провеждаме съвместни инициативи с други обществени дейци и организации в областта на родната ни култура, фолклор и връзка с природата.
Всичко това се случва по нов начин, които да отговаря на нуждите и изискванията на съвременния човек. За нас и връзката с традицията и природата са основополагащи за човека . Вратата е широко отворена- ние просто трябва да влезем.
Време е да се завърнем...към себе си и към знанието за Земята, към свещените цикли на природата и неизменните общочовешки ценности.
Промяната е естествено състояние на света, затова и основна наша цел е участниците да се потопят в енергията на случващото се и да преживеят връзката си с корена, природата и със самите себе си- с песен, с танц, чрез преживяване и споделяне на предстоящите събития и семинари за лична работа. Най-важното е вашето дейно участие.
Всичко тръгва от нас самите и се завръща в своя център. Затова знанието, стаено в дълбините на душите ни е начин да израснем.
"Опознай себе си и ще опознаеш света".

Водещи:
Анна Йовкова- Prana Ana (основател). Водещ на "Пеене и прана с Ана", "Детето в мен", "През очите на Другия", Програма"Корени" инициатор на "Кино без билети"др.

Дилиана Иванова- дизайнер Водещ на семинар "Свещени форми- символът Канатица".
Момера Здравкова- арт-организатор, танцьор по професия и преподавател в центъра, инициатор на "Кино без билети", основоположник на първият открит фестивал в България "СлънцеЛуна"др.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Знате ли, че -любопитни факти

Канатица Център ЕкипЪт